Završen je projekt: "Modernizacija proizvodne opreme obrta "Vidović, proizvodnja, servis i trgovina"

Ukupna vrijednos projekta: 145.292,70 kn

Sufinanciranje projekta: 52.301,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 20.10.2017. - 20.03.2018

Rezultat projekta ima izravan utjecaj na ciljnu skupinu, odnosno na djelatnike/operatere koji upravljaju strojem zbog lakšeg i preciznijeg izvođenja operacije piljenja šipki/cijevi, ostale djelatnike u proizvodnom ciklusu jer dobivaju preciznije obrađenu komponentu proizvoda koju lakše i dodatnih obrada montiraju na proizvod, zatim na klijente/naručitelje proizvoda koji dobivaju kvalitetnije izrađen proizvod u kraćem vremenu što stvara konkurentniju cijenu na tržištu. Također, rezultat projekta ima utjecaj na pozitivni imidž obrta na konkurentnom tržištu s obzirom da su modernizacijom proizvodnog pogona kroz nabavu opreme nove tehnologije optimizirani proizvodni procesi te povećana učinkovitost u proizvodnji što izravno doprinosi jačanju tržišne pozicije s obzirom na pojačane kapacitete. Korisnik će kroz ovaj projekt ojačati tržišnu konkurentnost i povećati prihode, što će zaposlenicima omogućiti stabilno radno mjesto.

Kroz projekt su nabavljeni naljepnica i plakat za označavanje nabavljenog stroja i prostora u kojem se nalazi radi osiguravanja vidljivosti projekta te 2 objave na web stranici korisnika u svrhu promocije projekta.

Što se tiče zadanih indikatora projekta, ostvarenje istih se očekuje u roku od 2 godine nakon završetka projekta, tj. 2020. godine, budući da je potrebno određeno vrijeme kako bi se pokazali rezultati projekta. U godini provedbe projekta, sačuvano je 12 radnih mjesta, što je također jedan od indikatora, a ostvaren je i povećan prihod od prodaje veći od planiranog, ako se ti indikatori prate u roku od 2 godine nakon završetka projekta.

Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost obrta "Vidović" proizvodnja, servis i trgovina.

 

 

Galerija slika